Privacy policy

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Gastenhuis draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw – door uzelf gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet aan u vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren of verwijderen.

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Gastenhuis beeldt in haar uitingen, zoals deze website, in principe uitsluitend mensen herkenbaar af die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u een klacht e-mailen naar: info@hetgastenhuis.nl.

Het Gastenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Op deze pagina leest u altijd ons actuele privacybeleid.

Formulieren

Met de gegevens die u aan ons geeft via de formulieren op deze website, gaan wij als volgt om:

Brochure-aanvraag
De gegevens die u bij uw aanvraag aan ons verstrekt, gebruiken wij enkel en alleen om u de brochure te mailen en bewaren wij maximaal 6 maanden. Heeft u aangegeven dat u ook graag een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst of open dag ontvangt? Dan bewaren wij uw gegevens minimaal tot de datum van de bijeenkomst. Wij wissen uw gegevens automatisch na 6 maanden.

Aanmelding informatiebijeenkomst
De gegevens die u bij uw aanmelding verstrekt, gebruiken wij om u nadere details te geven over de bijeenkomst. Na de bijeenkomst benaderen wij u maximaal één keer om te vragen naar uw ervaring of naar uw interesse in wonen of werken bij ons. Uw gegevens wissen wij automatisch na 12 maanden.

Klantaanmelding
De gegevens die u bij uw aanmelding verschaft, gebruiken wij om persoonlijk contact met u te leggen. Wij bewaren deze gegevens zo lang als wij met u in gesprek zijn over een woonplek bij ons. Daarna alleen als u een plek wilt op onze wachtlijst. Wilt u dat niet, dan wissen wij uw gegevens automatisch binnen een half jaar na uw aanmelding.

Sollicitaties
De gegevens die je bij je sollicitatie aan ons verstrekt, bewaren wij tot maximaal een maand na afloop van de sollicitatieprocedure. Beschik je wel over de juiste kwaliteiten, maar kunnen wij je op het moment van sollicitateren geen baan aanbieden, dan vragen wij je of wij jouw gegevens mogen bewaren voor de toekomst. Hiervoor vragen we je apart toestemming te geven. Twaalf maanden na je sollicitatie via deze website wissen wij je gegevens automatisch.

Aanmelding nieuwsbrief
Hebt u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan bewaren wij uw gegevens  zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij versturen de nieuwsbrief via de externe partij MailChimp. Uw gegevens worden automatisch in de database van dit programma bewaard. U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan automatisch gewist. Het Gastenhuis heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Veilig e-mailen

Alle e-mailadressen van Het Gastenhuis zijn beveiligd volgens de AVG-normen via SecuMailer. Alle uitgaande mails versturen wij met TLS-beveiliging. E-mails met bijzondere persoonsgegevens versturen wij met een extra beveiligd protocol, op basis van de NTA 7516 geldende normen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren wordt het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-diensten of partijen. Het Gastenhuis heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Facebook Inc. De Facebook Pixel maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om wervingscampagnes te optimaliseren. Het Gastenhuis slaat hiermee geen persoonsgegevens op kan geen persoonlijke data inzien aan de hand van de Facebook Pixel. Het Gastenhuis heeft met Facebook Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag, een webanalyse-service die wordt aangeboden door LinkedIn Inc. De LinkedIn Insight Tag maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om wervingscampagnes te optimaliseren. Het Gastenhuis slaat hiermee geen persoonsgegevens op kan geen persoonlijke data inzien aan de hand van de Facebook Pixel. Het Gastenhuis heeft met LinkedIn Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website draait op WordPress, een content management systeem ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve op de algemene voorwaarden van Automattic.