Privacy policy

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Het Gastenhuis draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Gastenhuis spant zich ervoor in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze e-mailen naar: info@hetgastenhuis.nl.

Het Gastenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Formulieren

Met de gegevens die u via de formulieren in deze website aan ons verschaft, gaan wij als volgt om:

Brochure aanvraag
De gegevens die u bij uw aanvraag aan ons verstrekt, gebruiken wij enkel en alleen om u de brochure toe te sturen en worden niet langer dan een half jaar na aanvraag door ons bewaard. Heeft u aangegeven dat u ook graag een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst ontvangt? Dan bewaren wij uw gegevens in elk geval tot de datum van de eerstvolgende bijeenkomst bekend is. Ook als dit langer duurt dan een half jaar. Na inhuizing van de eerste bewoners worden er geen informatiebijeenkomsten meer georganiseerd en zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan de maximale bewaartermijn van een half jaar.

Aanmelding informatiebijeenkomst voor klanten en zorgechtparen
De gegevens die u bij uw aanmelding verstrekt, gebruiken wij om u nadere details te verschaffen over de informatiebijeenkomst. Na de bijeenkomst benaderen wij u maximaal één keer om te vernemen of u verder met ons in gesprek wilt gaan. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na de bijeenkomst door ons bewaard.

Klantaanmelding
De gegevens die u bij uw aanmelding verschaft, gebruiken wij om persoonlijk contact met u te leggen. Wij bewaren deze gegevens zo lang als wij met u in gesprek zijn over een mogelijke definitieve verhuizing en daarna alleen indien u op onze wachtlijst terecht komt. Wanneer u klant wordt bij het Gastenhuis, worden deze gegevens verwijderd en gaat u een nieuwe overeenkomst met bijhorende voorwaarden aan.

Sollicitaties/aanmelding vrijwilligers
De gegevens die u bij uw sollicitatie aan ons verstrekt, bewaren wij tot maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Beschikt u wel over de juiste kwaliteiten, maar kunnen wij u op het moment van uw sollicitatie geen baan aanbieden, dan vragen wij u of wij uw gegevens in portefeuille mogen houden voor een eventuele toekomstige vacature. Hiervoor dient u apart toestemming te geven. Wij houden uw gegevens maximaal een jaar in portefeuille.

Aanmelding nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, houden wij u via digitale nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze zorgformule. Voor het versturen van deze nieuwsbrieven maken we gebruik van de externe partij Mailchimp. Uw gegevens worden alleen in de database van dit programma bewaard. U kunt u op elk gewenst moment zelf weer uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Het Gastenhuis heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Veilig e-mailen

Het volledige e-maildomein van Het Gastenhuis is beveiligd volgens alle AVG-normen via SecuMailer. Alle uitgaande mails worden middels TLS-beveiliging versleuteld verstuurd. Communicatie met bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verstuurd op basis van de NTA 7516 geldende normen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren wordt het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google diensten of andere partijen. Het Gastenhuis heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Facebook Inc. De Facebook Pixel maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om wervingscampagnes te optimaliseren. Het Gastenhuis slaat hiermee geen persoonsgegevens op kan geen persoonlijke data inzien aan de hand van de Facebook Pixel. Het Gastenhuis heeft met Facebook Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag, een webanalyse-service die wordt aangeboden door LinkedIn Inc. De LinkedIn Insight Tag maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om wervingscampagnes te optimaliseren. Het Gastenhuis slaat hiermee geen persoonsgegevens op kan geen persoonlijke data inzien aan de hand van de Facebook Pixel. Het Gastenhuis heeft met LinkedIn Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.