Het Gastenhuis werkt samen met Amvest en NPM Capital. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Zij is eigenaar van alle panden van Het Gastenhuis. NPM Capital is investeerder in onze zorgformule.

Amvest

Amvest houdt zich op het gebied van woningontwikkeling bezig met zowel project- als gebiedsontwikkeling. Ze werkt hierin nauw samen met gemeenten en andere eigenaren. Bij de ontwikkeling zet Amvest in op duurzaamheid in brede zin. Daarbij gaat het om het creëren van aantrekkelijke, levendige en daarmee duurzame gebieden. Gebieden die in sociaal-economisch opzicht kloppen, fysiekruimtelijk goed in elkaar zitten en financieel goed te exploiteren zijn. Reductie van CO2-uitstoot, energiegebruik en milieubelasting spelen een belangrijke rol. Amvest is een belegger die actief in zorgvastgoed investeert, en loopt daarmee voorop in de markt. Haar focus ligt hierbij op de zwaardere zorg, waarbij goed wonen en leven uitgangspunt zijn. Amvest zoekt hiervoor langdurige samenwerking met vaste zorgpartners, die een kleinschalige formule met een vastomlijnd concept in de markt zetten. Zowel herbestemming van bestaand vastgoed als nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden. De zorgportefeuille van Amvest omvat meerdere zorgconcepten voor ouderen.

NPM Capital

NPM Capital is opgericht in 1948 om in het kader van de naoorlogse wederopbouw risicokapitaal te verstrekken aan het Nederlandse bedrijfsleven. In 2000 heeft SHV Holdings NPM van de beurs gehaald en is het investeringsbeleid geconcentreerd op (middel)grote bedrijven. De enige aandeelhouder van NPM Capital is SHV Holdings. NPM stelt de continuïteit van een onderneming centraal en heeft daarom een flexibele investeringshorizon. Ze neemt deel in een complete groei- of ontwikkelingsfase, ongeacht de lengte of reikwijdte daarvan. NPM ziet de gezondheidszorg als een gebied waar professionaliteit en een bedrijfsmatige aanpak worden gecombineerd met een belangrijke maatschappelijke functie. Daarnaast is zij ervan overtuigd dat private investeringen in de gezondheidszorg steeds belangrijker zullen worden in de verdere ontwikkeling van goede betaalbare zorg in Nederland.

Neem even een momentje..

...om onze Privacy verklaring te bekijken.
Bij Het Gastenhuis gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. De tracking cookies gebruiken wij alleen voor wervingscampagnes. Wij verzamelen alleen anoniem statistieken van bezoekers.

Privacy verklaring | Deze balk sluiten