Familieraad

Uw belangen als cliënt van Het Gastenhuis worden behartigd door de Gastenhuis familieraad. Hier leest u wat de familieraad voor u kan betekenen, en uit wie de raad bestaat.

De familieraad is de centrale cliëntenraad van Het Gastenhuis. De raad is er voor het vertegenwoordigen van het collectieve belang van bewoners. Niet voor het oplossen van individuele klachten. Daarvoor heeft Het Gastenhuis een aparte klachtenregeling.

De raad is opgericht in 2021, en bestaat uit familieleden van bewoners van verschillende Gastenhuizen. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van Het Gastenhuis. Met als doel een optimale kwaliteit van leven en wonen bij Het Gastenhuis.

De familieraad heeft advies- en instemmingsrecht over beleid dat invloed heeft op de kwaliteit van leven en wonen in Het Gastenhuis. Het gaat daarbij alleen om zaken die voor meer Gastenhuizen gelden (dus niet om iets dat alleen bij één Gastenhuis speelt).

De familieraad ziet mede toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Het Gastenhuis en kan de Gastenhuis-directie hierover gevraagd en ongevraagd adviseren. Een uitgebreidere uitleg over de rechten van een cliëntenraad vindt u op de Rijksoverheid-website Medezeggenschap in de zorg. De familieraad maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten en resultaten.

Uit wie bestaat de familieraad?
Robbin Thieme Groen, voorzitter (Gastenhuis Zwolle), Dominique van de Wall (Gastenhuis Leusden), Wendy Winkelman (Gastenhuis Goes), Erik Scholten (Gastenhuis Leusden) en Mieke Bartens (Gastenhuis Hoevelaken).

Hoe bereikt u de familieraad?
Neem contact op via familieraad@hetgastenhuis.nl. Desgewenst belt de familieraad u terug, als u uw telefoonnummer vermeldt. Uiteraard gaat de familieraad vertrouwelijk om met uw vraag en met het contact met u. Alleen de leden van de familieraad hebben toegang tot deze mailbox.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Privacyverklaring
De gegevens die u in dit formulier aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen om u de nieuwsbrief te sturen. Uiteraard delen we uw gegevens niet met anderen. Alleen onze webredactie en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens wissen wij automatisch na 1 jaar. U kunt zich te allen tijde met 1 klik afmelden voor deze mails.