Familieraad

Uw belangen als cliënt van Het Gastenhuis worden behartigd door de Gastenhuis familieraad. Hier leest u wat de familieraad voor u kan betekenen, en uit wie de raad bestaat. Wilt u lid worden van de raad? Bekijk dan onze vacature.

De familieraad is er voor het vertegenwoordigen van het collectieve belang van bewoners. Niet voor het oplossen van individuele klachten. Daarvoor heeft Het Gastenhuis een aparte klachtenregeling.

De raad is opgericht in 2021, en bestaat uit familieleden van bewoners van verschillende Gastenhuizen. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van Het Gastenhuis. Met als doel het leven en wonen bij Het Gastenhuis nog prettiger maken.

De familieraad heeft advies- en instemmingsrecht over beleid dat invloed heeft op de kwaliteit van leven en wonen in Het Gastenhuis. Het gaat daarbij alleen om zaken die voor meer Gastenhuizen gelden (dus niet om iets dat alleen lokaal, bij één Gastenhuis speelt). Onderaan deze pagina vindt u meer toelichting.

De familieraad ziet mede toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Het Gastenhuis en kan de Gastenhuis-directie hierover gevraagd en ongevraagd adviseren. Een uitgebreidere uitleg vindt u op: medezeggenschap in de zorg van de Rijksoverheid. De raad maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten en resultaten.

Uit wie bestaat de familieraad?
Dominique van de Wall (Leusden), Esther de Vroomen, voorzitter (Teteringen), en we hebben een vacature voor twee leden.

Hoe bereikt u de familieraad?
Neem contact op via familieraad@hetgastenhuis.nl. Desgewenst belt de familieraad u terug, als u uw telefoonnummer vermeldt. Uiteraard gaat de familieraad vertrouwelijk om met uw vraag en met het contact met u. Alleen de leden van de familieraad hebben toegang tot deze mailbox.

Taken van de familieraad:

  • stimuleert de participatie en zeggenschap van cliënten, zodat cliënten betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening;
  • inventariseert de wensen en meningen van cliënten en vertegenwoordigers;
  • informeert cliënten en vertegenwoordigers over zijn werkzaamheden en resultaten.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief