Kwaliteit & veiligheid

Het Gastenhuis biedt u een fijne en veilige woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat de kwaliteit van onze zorg en begeleiding goed en consistent is. Hier leest u hoe wij onze kwaliteit borgen en toetsen. Ook geven wij inzicht in de klant- en medewerkertevredenheid. En leest u bij wie u terecht kunt als u niet tevreden bent.

Wij werken volgens alle wettelijke eisen en zijn aangesloten bij Actiz, de brancheorganisatie voor de verpleeghuissector. We werken conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, en zijn ISO-gecertificeerd.

Uiteraard staat en valt goede zorg met de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden. Gelukkig slagen wij er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog in om goede mensen aan ons te binden. Mensen met passie voor hun vak, die bij ons willen werken omdat wij de kwaliteit zorg bieden waarin zij geloven.

Jaarlijks maken wij een verslag Kwaliteit en Veiligheid.

> Lees het jaarverslag Kwaliteit 2022.

> Lees het jaarverslag Kwaliteit 2021.
> Lees het jaarverslag Kwaliteit 2020.

Duidelijk en transparant

Ieder Gastenhuis wordt geleid door een echtpaar of (duo van) locatiemanager(s) met een gedegen zorgachtergrond. Een aantal van hen woont in de dienstwoning naast het huis. Dit zorgt voor een extra persoonlijke sfeer. Als familielid of mantelzorger kunt u met hen bellen of komen binnenlopen wanneer u wilt. Daardoor weet en ziet u precies hoe wij werken en hoe het met uw dierbare gaat.

Ieder huis werkt binnen de kwaliteitskaders, en kan tegelijk haar eigen accenten te leggen.

Vrij en comfortabel wonen

Wij bieden u een mooi en verzorgd appartement en gemeenschappelijk ruimten, voorzien van alle gemakken. Op een paar locaties na hebben alle huizen rondom tuin, alle huizen hebben ruime terrassen.

Uw appartement heeft een lichteiken vloer, hoge plafonds, grote ramen en een ruime badkamer en kitchenette. Uiteraard voldoet uw appartement en het huis aan alle eisen op het gebied van brandpreventie. We bieden een goede klimaatbeheersing en in de meeste huizen binnen- en buitenzonwering.

Veel appartementen hebben een eigen tuintje of openslaande deuren. Gerenommeerde Nederlandse ontwikkelaar Amvest realiseert onze huizen volgens de hoogste kwaliteitsnormen en met duurzame technologie en materialen.

Zorgleefplan

Samen met u en uw wettelijk vertegenwoordiger stellen we uw zorgleefplan op. Dit is een plan dat beschrijft welke zorg en begeleiding u wenst. In uw klantdossier houden we bij wat wij doen om dit plan te realiseren, meestal zelfs dagelijks.

Uw wettelijk vertegenwoordiger en arts of specialist kunt u toegang geven tot uw klantdossier. Zij kunnen dan ook persoonlijke adviezen toevoegen. Het zorgleefplan bespreken we op zijn minst halfjaarlijks met u, en kunnen we bijstellen als dat wenselijk is.

Klant- en medewerkertevredenheid

Elk half jaar nodigen wij u of uw wettelijk vertegenwoordiger uit voor een familiebijeenkomst. We bespreken dan hoe u en de andere families onze zorg en begeleiding ervaren.

Daarnaast laten wij ieder najaar de klant- en medewerkertevredenheid meten bij onze klanten en medewerkers door extern onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Tot op heden hebben wij hierop zeer hoge scores gehaald (2023: klanttevredenheid 9, medewerkertevredenheid 8,4). Als klant wordt u hiervoor per email uitgenodigd.

Op Patiëntenfederatie-platform www.zorgkaartnederland.nl kunt u lezen hoe onze bewoners en hun familie onze zorg en begeleiding ervaren. U vindt daar beoordelingen van meer dan 300 klanten: gemiddeld scoren wij maar liefst een 9,2. In 2020 en 2021 riep ZorgkaartNederland ons uit in de Top-10 van best gewaardeerde ‘verpleeghuizen’. Bent u klant? Dan nodigen wij u van harte uit om uw ervaring met Het Gastenhuis te delen.

Kwaliteitstoetsing

Zoals gezegd werken wij volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Ondersteunend aan dit kader is het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificeringssysteem. Hiertoe voeren wij jaarlijks een interne en extern audit uit. Mocht blijken dat we op een bepaalde norm onderpresteren, dan grijpen wij daar onmiddellijk op in.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspecteert periodiek of we voldoen aan de eisen volgens het wettelijk kader. De rapportage van recente inspectiebezoeken vindt u via deze link.

Familieraad

Uw belangen als cliënt van Het Gastenhuis worden behartigd door de Gastenhuis familieraad. U bereikt de raad per e-mail op familieraad@hetgastenhuis.nl. Lees in dit nieuwsbericht wat de familieraad voor u kan betekenen, en uit wie de raad bestaat.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Privacyverklaring
De gegevens die u in dit formulier aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen om u de nieuwsbrief te sturen. Uiteraard delen we uw gegevens niet met anderen. Alleen onze webredactie en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens wissen wij automatisch na 1 jaar. U kunt zich te allen tijde met 1 klik afmelden voor deze mails.