Kwaliteit

Het Gastenhuis wil u een fijne, gezonde en veilige woonomgeving bieden. Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat de kwaliteit van onze zorg en begeleiding goed en consistent is.

Daarom werken we conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zijn we ISO-gecertificeerd.Uiteraard staat en valt goede zorg met de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden. Gelukkig slagen wij er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog relatief gemakkelijk in om goede mensen aan ons te binden. Mensen met passie voor hun vak, die voor ons kiezen omdat zij net als wij geloven dat goede dementiezorg draait om persoonlijke aandacht, ruimte voor ieders behoefte en een vertrouwde sfeer.

Jaarlijks wordt verslag gemaakt inzake de kwaliteit en veiligheid binnen Het Gastenhuis.
> Lees het jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2019 hier.

Management

Wij hebben het eigenaarschap laag in onze organisatie belegd. De leiding van ieder Gastenhuis in handen is van zorgechtpaar, dat naast de vestiging woont. Dat zorgt voor korte lijntjes en een consistente kwaliteit. Zorgechtparen runnen hun eigen huis en kiezen hun eigen team medewerkers, waardoor zij veel invloed hebben op de sfeer en zorg in hun huis. Het bespaart onnodig management en bureaucratie: energie die wij liever in onze bewoners steken.

Onze zorgechtparen werken in loondienst, dus zij hebben geen financieel belang in onze organisatie of ondernemersrisico. Hierdoor kunnen zij zich richten op hun kerntaak: zorgen voor een goed functionerend team en tevreden bewoners en familie. Ons hoofdkantoor ondersteunt hen op het gebied van zorg & kwaliteit, inkoop, HRM, ICT, facilitaire zaken en communicatie.

Wooncomfort

Ook onze huizen, de inrichting en het wooncomfort zijn van goede kwaliteit. Gerenommeerde Nederlandse ontwikkelaar Amvest realiseert onze huizen volgens hoge kwaliteitsnormen en met duurzame technologie en materialen. Onze huizen zijn sfeervol ingericht, met hoge plafonds, veel licht, goede klimaatbeheersing en een tuin.

Zorgleefplan

Samen met iedere bewoner en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger stellen we een individueel Zorgleefplan op. Dit is een plan dat beschrijft welke zorg en begeleiding wenselijk en nodig is. In een online bewonersdossier, het zogenaamde Gastenboek, houden we bij wat wij doen om het plan uit te voeren, soms met dagelijkse updates. Uw wettelijk vertegenwoordiger en uw arts of specialist kunt u toegang geven tot dit dossier. Zij kunnen er dan ook informatie aan toevoegen. Op die manier houden we elkaar goed op de hoogte, en kunnen we met u bespreken of onze zorg en begeleiding aan uw verwachting voldoet, of dat aanpassing wenselijk is.

Klant- en medewerkertevredenheid

Elk half jaar nodigen wij u en uw wettelijk vertegenwoordiger uit voor een familiebijeenkomst in het Gastenhuis. We bespreken dan hoe u onze zorg en begeleiding ervaart. Daarnaast onderzoekt extern onderzoeksbureau ZorgfocuZ tweejaarlijks de klant- en medewerkertevredenheid per vestiging. Tot op heden hebben wij hierop, vergeleken met de sector, hoge NPS- scores gehaald: klanten NPS 78, medewerkers NPS 80 (cijfers 2019).

Op www.zorgkaartnederland.nl vindt u beoordelingen van cliënten van Gastenhuizen. Hoewel deze beoordelingen niet worden getoetst op betrouwbaarheid, geeft het u mogelijk een indruk. Uiteraard nodigen wij u als cliënt van harte uit, hier ook uw mening over ons te geven.

Kwaliteitstoetsing

Zoals gezegd werken wij volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, in 2017 vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Wij rapporteren jaarlijks aan dit instituut over onze prestaties op de kwaliteitsindicatoren. Ondersteunend aan dit kader is het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificeringssysteem. Om ISO-gecertificeerd te blijven moeten we jaarlijks een interne en extern audit (laten) uitvoeren. Mocht daaruit blijken dat we op een bepaalde norm onderpresteren, dan kunnen we daar op ingrijpen.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspecteert periodiek in onze huizen of we voldoen aan het bovengenoemde kader. Op hun website kunt u de rapportage vinden.

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Maakt u die s.v.p. zo snel mogelijk kenbaar bij de desbetreffende medewerker, het zorgechtpaar of de directie van Het Gastenhuis. Wij zullen samen met u en eventueel andere betrokkenen naar een spoedige oplossing zoeken. Desgewenst kunnen we een onafhankelijke klachtenbemiddelaar inzetten. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachtenportaal Zorg. Zij verzorgt een onafhankelijke klachtenregeling voor kleinschalige zorgvoorzieningen, waarbij wij zijn aangesloten

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief