Kwaliteit

Het Gastenhuis biedt u een fijne en veilige woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat de kwaliteit van onze zorg en begeleiding goed en consistent is.

Daarom werken we volgens alle wettelijke eisen en zijn we aangesloten bij Actiz, de brancheorganisatie voor de verpleeghuissector. We werken conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, en zijn ISO-gecertificeerd.

Uiteraard staat en valt goede zorg met de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden. Gelukkig slagen wij er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog in om goede mensen aan ons te binden. Mensen met passie voor hun vak, die bij ons willen werken omdat wij de kwaliteit zorg bieden waarin zij geloven.

Jaarlijks maken wij een verslag Kwaliteit en Veiligheid.
> Lees het jaarverslag Kwaliteit 2020.

Duidelijk en transparant

De leiding van ieder huis is in handen van een echtpaar of koppel met een gedegen ervaring in de zorg. Zij wonen al dan niet met hun gezin in de dienstwoning naast het huis. Dit zorgt voor hele persoonlijke sfeer en directe communicatie. U kunt met hen bellen of komen binnenlopen wanneer u wilt. Daardoor weet en ziet u precies hoe wij werken en hoe het met uw dierbare gaat.

Ieder huis werkt binnen de kwaliteitskaders, maar heeft de vrijheid om eigen accenten te leggen.

Vrij en comfortabel wonen

Wij bieden u een mooi en verzorgd appartement en gemeenschappelijk ruimten, inclusief tuin rondom, voorzien van alle gemakken.

Ieder appartement heeft een mooie eiken vloer, hoge plafonds, grote ramen en een fijne badkamer en kitchenette. En een goede klimaatbeheersing, isolatie en alle privacy en gemakken die u mag verwachten.

Veel appartementen hebben een eigen tuintje of openslaande deuren. Gerenommeerde Nederlandse ontwikkelaar Amvest realiseert onze huizen volgens de hoogste kwaliteitsnormen en met duurzame technologie en materialen.

Zorgleefplan

Samen met u en uw wettelijk vertegenwoordiger stellen we uw Zorgleefplan op. Dit is een plan dat beschrijft welke zorg en begeleiding u wilt krijgen. In uw klantdossier houden we bij wat wij doen om dit plan uit te voeren, vaak dagelijks.

Uw wettelijk vertegenwoordiger en arts of specialist kunt u toegang geven tot dit dossier en de mogelijkheid om er persoonlijke adviezen aan toe te voegen. Het Zorgleefplan bespreken we op zijn minst halfjaarlijks met u, en kunnen we dan bijstellen als dat wenselijk is.

Klant- en medewerkertevredenheid

Elk half jaar nodigen wij u of uw wettelijk vertegenwoordiger uit voor een familiebijeenkomst. We bespreken dan hoe u en de andere families onze zorg en begeleiding ervaren.

Daarnaast onderzoekt extern onderzoeksbureau ZorgfocuZ op ons verzoek jaarlijks de klant- en medewerkertevredenheid. Tot op heden hebben wij hierop zeer hoge scores gehaald (2020: klanttevredenheid 9,1, medewerkertevredenheid 8,1.)

Op www.zorgkaartnederland.nl vindt u beoordelingen van meer dan 85 klanten. Bent u klant? Dan nodigen wij u van harte uit om ook uw ervaring met Het Gastenhuis te delen.

Kwaliteitstoetsing

Zoals gezegd werken wij volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Ondersteunend aan dit kader is het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificeringssysteem. Hiertoe voeren wij jaarlijks een interne en extern audit uit. Mocht blijken dat we op een bepaalde norm onderpresteren, dan grijpen wij daar onmiddellijk op in.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspecteert periodiek of we voldoen aan de eisen volgens het wettelijk kader. De rapportage van de twee inspectiebezoeken in 2021 vindt u via deze link.

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Wij vragen u die kenbaar te maken bij de desbetreffende medewerker of het (echt)paar dat uw Gastenhuis leidt.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze directie. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing.

Lukt dit niet? Dan kunt uw klacht voorleggen aan het Klachtenportaal Zorg. Dit onafhankelijke instituut verzorgt op ons verzoek een onafhankelijke klachtenregeling voor kleinschalige zorgvoorzieningen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief