Het Gastenhuis wil aan mensen met dementie een fijn en veilig thuis bieden. Een plek waar ze zich op hun gemak voelen en waar ze precies de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat de kwaliteit van onze zorg goed geregeld is. Hoe wij deze kwaliteit borgen, leggen wij u hieronder graag uit.

De basis van goede zorg ligt natuurlijk in de betrokkenheid van onze medewerkers. In hun inlevingsvermogen en hun professionaliteit. In een open communicatie met familie en bewoners. In een respectvolle benadering van elkaar en het serieus nemen van elkaars wensen en bevindingen. Maar het is ook belangrijk dat we voldoende zaken zorgvuldig vastleggen, zodat we de kwaliteit in al onze vestigingen kunnen bewaken en waar nodig verder verbeteren. Elke vestiging van Het Gastenhuis werkt daarom met hetzelfde kwaliteitssysteem.

Kwaliteitshandboek en kwaliteitsmanagement systeem

Alles wat te maken heeft met kwaliteitszorg en managementinformatie hebben wij beschreven in een kwaliteitshandboek. Dit is opgesteld op basis van de ISO 9001:2015, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement systemen. Sinds 20 februari 2019 is Het Gastenhuis officieel ISO-gecertificeerd. Om dit certificaat te behouden, vinden er elk jaar interne en externe audits plaats op het hoofdkantoor en in de vestigingen.

Met ons kwaliteitssysteem waarborgen we ook dat we voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. Elk jaar brengen wij aan dit instituut rapportage uit over de landelijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren.

Het ‘gastenboek’

Het Gastenhuis werkt met een online klantdossier. Het ‘gastenboek’. Voor iedere bewoner wordt in overleg met de bewoner zelf, de wettelijk vertegenwoordiger en/of de familie, een individueel zorgleefplan opgesteld. In dit plan wordt op verschillende onderdelen van iemands leven beschreven welke behoefte aan zorg of begeleiding nodig is. Hoe dit in de praktijk verloopt, wordt in het dossier bijgehouden. Ook de wettelijk vertegenwoordiger, familieleden of externe behandelaars kunnen toegang krijgen tot delen van dit dossier. Zij hebben niet alleen de mogelijkheid dit dossier in te zien, maar kunnen ook ervaringen toevoegen. Dankzij deze interactie kunnen wij met elkaar tot de best mogelijke zorg komen. We evalueren het dossier regelmatig en indien het nodig blijkt, passen wij het zorgleefplan vervolgens aan.

Klanttevredenheid: bijeenkomsten en extern onderzoek

Wij vinden het erg belangrijk om te horen hoe het wonen en de zorg in onze vestigingen wordt ervaren. Natuurlijk bent u hiervoor elke dag welkom bij onze medewerkers en het zorgechtpaar, maar we richten een en ander graag ook structureler in. Elk half jaar organiseren we een familiebijeenkomst om samen met bewoners en familieleden te praten over hoe u het wonen in het Gastenhuis ervaart. En elke twee jaar laten we door een extern onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Ook online heeft u de mogelijkheid ons te beoordelen. Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u de verschillende locaties van Het Gastenhuis terugvinden en uw bevindingen vermelden.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De inspectie bezoekt periodiek onze locaties en beoordeelt of het Gastenhuis voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Voorjaar 2018 heeft de inspectie als eerste het Gastenhuis Dordrecht bezocht. Zij kwam tot de conclusie dat Dordrecht aan alle randvoorwaarden voldeed. De rapportage kunt u op deze pagina downloaden en is ook te vinden op www.igj.nl.

Klachten

Natuurlijk hopen wij dat het nooit zover hoeft te komen. Maar heeft u een klacht? Dan is de afhandeling hiervan uiteraard formeel geregeld. Wanneer er klachten zijn over de bejegening van onze klanten, onze samenwerking of de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben, dan zullen wij deze in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokkenen bespreken. Blijkt dit niet toereikend, dan zal in eerste instantie de directie van het Gastenhuis of een onafhankelijke klachtenbemiddelaar gevraagd worden te bemiddelen. Blijkt dat ook deze inbreng niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie van het Klachtenportaal Zorg. Dit is de organisatie waarbij wij onze klachtenregeling hebben ondergebracht.

Gerelateerd nieuws

Professionele zorg

Een Gastenhuis heeft geen artsen in dienst, maar werkt samen met de plaatselijke huisarts. Ook wordt er nauw samengewerkt met behandelaren zoals de specialist ouderengeneeskunde, gedragsdeskundigen en fysiotherapeuten. Over de organisatie hiervan spraken wij met Esther Maduro, de vaste huisarts van Het Gastenhuis Dordrecht.

Downloads

Neem even een momentje..

...om onze Privacy verklaring te bekijken.
Bij Het Gastenhuis gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Wij gebruiken daarom geen tracking technologie op onze website en verzamelen alleen anoniem statistieken van bezoekers.

Privacy verklaring