Het ideale Gastenhuis maakt onderdeel uit van een dorp of buurt. Het voelt toegankelijk en gewoon, en biedt een kleinschalige en huiselijke woonomgeving. Het is niet alleen een plek waar mensen wonen, maar ook een plek waar mensen uit de omgeving samenkomen.

Herbestemming

Het Gastenhuis is uitermate geschikt voor herbestemmingsprojecten. Niet alleen vanwege bovenstaande uitgangspunten, maar ook omdat gebouwen die al lang deel uitmaken van een dorp of wijk voor mensen met dementie vaak vertrouwd zijn. Bij de verbouwing tot een Gastenhuis staat duurzaamheid voorop en zullen altijd de karakteristieken van het gebouw worden behouden of in ere worden hersteld. Oude scholen, stations, kerken of kloosters, kantoorpanden of gemeentehuizen worden zo weer een aantrekkelijk en levendig centrum in de wijk.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouwlocaties wordt er gestreefd naar een nauwe aansluiting bij de bestaande bebouwing, om ook hier een zo laagdrempelig en vertrouwd mogelijke uitstraling van het Gastenhuis te creëren. Een Gastenhuis heeft een bruto vloeroppervlak van rond de 1600 m2. Hierin is ook de woning voor het zorg(echt)paar opgenomen. Daarnaast beschikt het over voldoende buitenruimte voor haar gasten en bezoekers.

Wij zijn doorlopend op zoek naar geschikte locaties voor nieuwe vestigingen van het Gastenhuis.

Onze huizen