9 mei 2018geplaatst door Het Gastenhuis

Vorige maand bracht Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het Ministerie van VWS, een bezoek aan het Gastenhuis Vleuten. Hij werd er warm ontvangen door onze bewoners die hem vol trots hun appartement lieten zien.

Tijdens het bezoek ging hij niet alleen in gesprek met ons en zorgechtpaar Emiel en Diane. Ook de huisarts en specialist ouderengeneeskunde waar we mee samenwerken waren van de partij, net als zijn collega’s Hugo van der Wal en Jacco van Nieuwkoop. In de zorg voor onze bewoners heeft elk Gastenhuis behoefte aan een betrokken huisartsenpraktijk, afstemming met een gespecialiseerd (psychogeriatrisch) psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde, en op vaste tijden een multidisciplinair overleg met al deze partijen. De organisatie en financiering van deze diensten maken het niet altijd even eenvoudig om soepel samen te werken. En dat is jammer. We hebben open gesproken over de belemmeringen die wij af en toe ervaren en wat er nodig zou zijn om deze in de toekomst weg te nemen. Zo zijn huisartsenpraktijken nog wel eens overbelast, terwijl zij voor ons het 1e aanspreekpunt zouden moeten vormen.

Na afloop van het bezoek twitterde Erik Gerritsen: ‘Het Gastenhuis is echt een prachtig voorbeeld van kleinschalige liefdevolle verpleeghuis/dementie zorg, gewoon nu al mogelijk. Opnieuw blijkt dat de toekomst al onder ons is. Bewoners/familie ervaren overgang niet als ‘gedwongen opgenomen’ maar als een ‘laatste gewone verhuizing’. Een prachtig compliment om te krijgen.

Binnen VWS zijn een aantal acties uitgezet naar aanleiding van ons gesprek. Deze ontmoeting is een mooie eerste stap in het verwezenlijken van onze ambitie een serieuze bijdrage te leveren aan systeemverandering in de zorg en in het bijzonder aan de verbetering van de dementiezorg. We hopen nog regelmatig met elkaar aan tafel te zitten.