We horen het soms: wonen in het Gastenhuis zal wel alleen zijn weggelegd voor mensen met een goed gevulde portemonnee. Dit misverstand willen we graag uit de weg ruimen. Ja, het is niet weggelegd voor mensen die alleen van een AOW moeten leven. Dat klopt. Maar is het slechts weggelegd voor een kleine groep welgestelden? Nee. Zeker niet. Het Gastenhuis is goed toegankelijk voor iedereen met een gemiddeld inkomen en vermogen*.

Mensen kiezen er tegenwoordig voor om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De stap naar een verpleeghuis wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Als een verhuizing toch onafwendbaar blijkt, dan verhuizen ze het liefst naar een kleinschalig woonhuis waar ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen voortzetten. Sfeer, leefomgeving, sociale contacten, vrijheid. Het moet aansluiten bij waar ze vandaan komen, zodat ze zich er thuis kunnen voelen. Er voor iedereen zijn, wordt daarmee een onmogelijkheid. Het vraagt juist om diversiteit in aanbod. Wel probeert het Gastenhuis er voor een zo groot mogelijke groep mensen te zijn.

Wat kost wonen in een Gastenhuis?

In het Gastenhuis worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De woonkosten bestaan uit het gebruiksrecht van het appartement, uit servicekosten en hotelkosten. Bij servicekosten kunt u denken aan de schoonmaak van algemene ruimtes, tuinonderhoud, gas, water, licht en Wifi. Onder hotelkosten worden maaltijden, dranken en de was verstaan. Deze woonkosten worden betaald uit AOW en pensioen of uit eigen vermogen. Afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement loopt het gebruiksrecht van een 1-persoonsappartement uiteen van € 800,- tot € 1.200,-. De totale woonkosten, waarvan dit gebruiksrecht onderdeel uitmaakt, variëren tussen de € 1.450,- en € 2.400,- euro.

Zorgkosten en de eigen bijdrage

Zorgkosten worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). Maar u dient er rekening mee te houden dat iedereen aan de ‘achterkant’ een stukje eigen bijdrage betaalt. Deze is afhankelijk van iemands inkomen en vermogen en is dus voor iedereen anders. Voor een PGB wordt de zogenaamde ‘lage’ eigen bijdrage gehanteerd. In 2018 is deze minimaal € 23,- en maximaal € 850,-. Ook deze bijdrage wordt, net als de woonkosten, betaald uit eigen middelen.

Is het reguliere verpleeghuis niet veel goedkoper?

Er wordt nogal eens gedacht dat wonen in het Gastenhuis vele malen duurder is dan zorg in natura (regulier verpleeghuis). Maar dat is zeker niet het geval. Bij zorg in natura zijn woon- en zorgkosten namelijk geïntegreerd en betaalt u aan de achterkant de zogenaamde ‘hoge’ eigen bijdrage. Deze kan oplopen tot maximaal € 2.312,60. Via deze weg wordt dus alsnog een groot deel van het wonen door u uit eigen middelen betaald.

Rekenhulp

Wilt u graag inzicht in de voor u geldende eigen bijdrage? Dan kunt u terecht op de website van het CAK. Zij bieden hiervoor een rekenhulp. Blijft er na verhuizing naar het Gastenhuis een partner achter? Dan is de situatie altijd minder eenduidig. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met een financieel adviseur.


*In Nederland is het gemiddelde inkomen van een 65-plusser € 23.000,- euro. Het gemiddeld vermogen is € 86.500,- euro (bron CBS)

Laatste nieuws

Onze huizen