‘Er moet meer openheid zijn over dementie. Dan kunnen mensen beter functioneren in onze maatschappij. Het is een emancipatieslag die we moeten maken. Net als ieder ander hebben mensen met dementie het recht hun eigenheid te behouden.’

Annemieke Bambach

Ze maakte het nog niet zo lang geleden zelf allemaal mee. Als dochter van een moeder met dementie. Ze zag haar actieve, maatschappelijk geïnteres­seerde moeder die drie keer in de week bridgede steeds meer in een isolement komen, waardoor Alzheimer steeds sneller toesloeg. Samen met haar zussen en broer kon ze de zorg voor haar moeder gelukkig delen en konden ze heel veel voor haar doen, maar uiteindelijk was verhuizen naar een kleinschalig wooninitiatief onafwendbaar. Ze zag hoe groot de impact van zo’n verhuizing was, maar ook hoe goed de nieuwe sociale contacten haar deden. En ze maakte mee hoe het is als je moeder achteruit gaat, fysiek ziek wordt en uiteindelijk komt te overlijden. Hoe belangrijk goede medische begeleiding en communicatie dan zijn. Vanaf de dag van de verhuizing van haar moeder merkte ze hoe waardevol het is als je betrokken kunt blijven bij de zorg voor je naaste. Dat je open met de leiding en de werknemers kunt communiceren. Alleen dan ben je in staat om iemand de regie te helpen behouden over zijn of haar eigen leven.

Annemieke kwam voor het eerst in aanraking met de ouderenzorg toen zij bij Twijnstra & Gudde werkzaam was als organisatieadviseur. Na 5 jaar maakte zij de overstap naar ABN AMRO, waar zij eerst als hoofd organisatie advies en later als sectormanager gezondheidszorg voor Corporate Cliënts werkte. In 2007 besloot ze haar passie te volgen en de overstap naar de zorg te maken. Zij werd directeur bij De Drie Notenboomen – de organisatie achter de zorgformules Thomashuizen en Herbergier – waar ze erin slaagde deze zorgformules stevig op de kaart te zetten. Begin 2014 verliet ze de Drie Notenboomen om in augustus 2014 samen met Clasien Schakenraad het Gastenhuis op te richten. In Annemieke’s visie op zorg staan gastvrijheid, respect, ondernemerschap (voor de zorgverlener) en eigen regie (voor de klant) centraal. Zij legde hiervoor in haar studietijd al de basis met een opleiding aan de Hoge Hotelschool in Maastricht en een studie Sociologie aan de UvA.

Clasien Schakenraad

Clasien is een doorgewinterde formule ontwikkelaar. Van 2005 tot 2013 werkte ze net als Annemieke Bambach bij De Drie Notenboomen, waar ze onder andere de kleinschalige woonformules Thomashuizen en Herbergier hielp opzetten. De laatste jaren verdiepte zij zich ook in de thuiszorgmarkt, bij het opzetten van de nieuwe formule Herbergier Thuis. Intensieve gesprekken met zorgkantoren, het ministerie van VWS en de belastingdienst doordrongen haar nog sterker van dat wat ze al heel lang wist. De zorgsector heeft zichzelf zo ver gewenteld in regelgeving, dat het voor mensen die zorg nodig hebben vrijwel onmogelijk is om er grip op te krijgen.

Clasien is een groot voorvechter van ondernemerschap in de zorg. Ze is ervan overtuigd dat dit leidt tot keuzevrijheid voor klanten. En daarmee tot betere en efficiëntere zorg. Clasien studeerde bewegingswetenschappen in Amsterdam met als specialisatie gezondheidsmanagement. Zij werkte steeds voor organisaties waar zowel zorg als ondernemerschap aanwezig was. Voor Sanquin zette zij het relatiemanagement op. Bij het Rug Advies Centrum bouwde ze voor het eerst een bedrijf vanaf de start op. In snel tempo werden 15 locaties geopend door heel Nederland. Naast deze succesvolle introductie deed zij wetenschappelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit,in samenwerking met het AMC.