Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Hier leest u wat u kunt doen.

Wij vragen u uw klacht in eerste instantie kenbaar te maken bij de desbetreffende medewerker of het (echt)paar dat uw Gastenhuis leidt. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze directie, bereikbaar via ons hoofdkantoor op 020-303 95 07 of info@hetgastenhuis.nl. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing. In principe probeert onze directie u binnen 2 dagen te woord te staan en uiterlijk binnen 5 werkdagen.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan het Klachtenportaal Zorg. Dit onafhankelijke instituut verzorgt op ons verzoek een onafhankelijke klachtenregeling. Zij levert ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen / cliëntvertrouwenspersonen en een erkende geschillencommissie voor kleinschalige zorgvoorzieningen, conform de wettelijke eisen.

Het indienen van een klacht is daar mogelijk zonder melding aan de directe zorgverlener/begeleider/manager. In overleg met u dient de klachtenfunctionaris uw klacht, al dan niet anoniem, schriftelijk bij ons in. Wij moeten ons dan inzetten om binnen 6 weken een oplossing te bieden voor uw klacht. In bepaalde gevallen mag deze termijn worden verlengd. U leest de ins en outs op de website van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en desgewenst gesprekken met ons voor u begeleiden. Het doel van de bemiddeling is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bent u klant bij ons? Dan vindt u de klachtenregeling ook terug in de klantinformatiebundel die u van ons hebt ontvangen.