22 mei 2017geplaatst door Het Gastenhuis

Met Kerkdriel hebben we een bijzondere mijlpaal bereikt. Het tiende Gastenhuis is een feit! Begin 2020 verwachten wij ook hier een thuis te kunnen bieden aan mensen met dementie.

Een jaar geleden presenteerden we in de raadszaal van het gemeentehuis in Kerkdriel onze plannen voor de realisatie van een Gastenhuis aan de Venuslaan 15, op de voormalige plek van basisschool De Meidoorn. De school verhuisde november 2015 naar een nieuw, modern pand, waardoor het gebouw aan de Venuslaan leeg kwam te staan. De opkomst was hoog. Het was goed om te zien dat er zoveel belangstelling is voor het Gastenhuis. En bovenal om te horen dat er enthousiast gereageerd werd op ons zorgconcept.

Omdat het oude pand niet geschikt is voor herontwikkeling zal er voor het Gastenhuis een compleet nieuw pand gerealiseerd worden. Dit wordt hoger dan het bestaande gebouw. Omdat dit tot vragen van met name directe buren leidde, zijn we de afgelopen maanden een aantal keer met hen samengekomen, onder andere in het bijzijn van onze architect. Uit deze bijeenkomsten is uiteindelijk een aangepast ontwerp voortgekomen, dat inmiddels ook door de gemeente goed ontvangen is. Dit betekent dat de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan wordt ingezet. Vanaf 25 mei ligt het plan bij de gemeente ter inzage. Verder zullen wij ook de mogelijkheden gaan onderzoeken om het openbaar gebied in samenspraak met de buurt in te richten.

Naar de pagina van Het Gastenhuis Kerkdriel >