• De gegevens die u hierbij aan ons verstrekt, gebruiken wij om u nadere details te verschaffen over de informatiebijeenkomst. Na de bijeenkomst benaderen wij u maximaal één keer om te vernemen of u verder met ons in gesprek wilt gaan. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na de bijeenkomst door ons bewaard.