9 februari 2017geplaatst door Het Gastenhuis

Vorig jaar, om precies te zijn op 16 juni, presenteerden wij de plannen voor Het Gastenhuis Oosterbeek tijdens een informatiebijeenkomst aan omwonenden. Als zorginitiatief kregen we een warme ontvangst en ook de nieuwbouwplannen werden door de buurt overwegend goed ontvangen. Maar de voorgenomen sloop van het pand stuitte bij diverse belanghebbende organisaties, vanwege haar historie, op grote bezwaren. Evenals het ontwerp voor het nieuwe pand dat niet voldoende recht zou doen aan de historie.

Sloop onvermijdelijk

Om een goede kwaliteit van wonen en zorg aan onze gasten te bieden, is sloop van het pand onvermijdelijk. De oplossing moest daarom gezocht worden in een aanpassing van het ontwerp. Amvest, vastgoedontwikkelaar en eigenaar van het gebouw, is hiertoe in gesprek gegaan met de diverse partijen om de bezwaren en wensen scherp te krijgen. Uit al deze input, waaronder het bouwplan dat de Stichting Behoud WO II Erfgoed Gelderland eind 2016 heeft gepresenteerd, is uiteindelijk een geheel nieuw ontwerp voortgekomen waarin de kenmerkende onderdelen van het hotel tijdens WOII duidelijk terugkomen.

Het nieuwe ontwerp

Sinds WOII is het uiterlijk van het voormalige hotel Dreyeroord meerdere keren aangepast. Zo zijn er diverse aan- en uitbouwen, balkons, schoorstenen en een noodtrap aangebracht. In het nieuwe ontwerp komen de karakteristieke elementen uit de voor- en zijgevel van het iconische gevelbeeld uit de Tweede Wereldoorlog terug. Hierbij is de lengte van de gevel wel iets aangepast, zodat ons programma goed kan worden ingepast. De hellingshoek van de schuine kap is gelijk aan die van het huidige hotel. Verder zijn ook de luiken en ramen zoals ze nu aanwezig zijn, teruggebracht in het gevelbeeld. Omdat het totale programma van Het Gastenhuis niet binnen het volume van het huidige pand past, wordt er nog een apart volume tegenaan gebouwd. Dit wordt vormgegeven in een afwijkende architectuur. Het nieuwe ontwerp is recent informeel besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en kan op hun instemming rekenen. Vandaag is het gepresenteerd aan de verschillende belanghebbende organisaties. Ook zij hebben enthousiast gereageerd.

Eerbetoon aan het verleden

Om de historie verder eer aan te doen, willen we de naam Dreyeroord ook voor het nieuwe gebouw behouden. Tevens willen we tijdens de jaarlijkse Airborne herdenking het gebouw open stellen voor veteranen en hun familie. Ook zal de woonkamer van Het Gastenhuis worden ingericht met schilderijen en foto´s die gemaakt zijn in de oorlogsjaren op deze plek of in de omgeving.

Planning

Door de tijd die gemoeid is geweest met het aanpassen van het ontwerp, zal Gastenhuis Oosterbeek wel later haar deuren openen dan oorspronkelijk gepland.