29 maart 2018geplaatst door Trudie en Ronald Zwiers

Als je samen goed wilt zorgen voor een familielid dat woont in het Gastenhuis, moet je ook af en toe samen bespreken hoe je vindt dat dat gaat. Daarom organiseren wij in Gastenhuis Dordrecht tweemaal per jaar een familieavond. Tijdens deze avonden delen we ervaringen, bespreken we vragen, geven we informatie en leren we elkaar beter kennen. Zo kunnen we het leven in ons Gastenhuis voor iedereen nóg aangenamer maken.

Eerste familieavond november 2017

Onze eerste familieavond vond plaats in november. Een jaar nadat we de deuren van ons Gastenhuis geopend hebben. De ervaringen over het eerste jaar Gastenhuis Dordrecht werden ruimhartig met elkaar gedeeld. Wat gaat er goed? Maar vooral ook, wat kan er nog beter? Speciaal onderwerp deze avond was ‘op bezoek gaan bij iemand met dementie’. GZ-psycholoog Peter Haex, werkzaam in een PG-verpleeghuis en actief binnen het Alzheimer café, gaf op boeiende wijze uitleg over wat het hebben van dementie betekent. Wat wordt dan moeilijker? En wat betekent dat voor iemand die op bezoek komt? Hij gaf aan welke vragen je beter niet kunt stellen, en welke juist wel. En wat je kunt doen om het bezoek makkelijker te laten verlopen, zodat het een fijne ervaring wordt voor zowel jezelf als de persoon die je bezoekt. Natuurlijk hebben we over dit onderwerp ook uitgebreid ervaringen gedeeld en elkaar over en weer tips gegeven.

Tweede familieavond maart 2018

Deze avond was grotendeels gewijd aan de uitkomst van ons eerste klanttevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Zorgfocuz, een onafhankelijk onderzoeksbureau. In het onderzoek wordt kritisch gekeken naar de mate waarin wij onze visie in de praktijk waarmaken. Kunnen bewoners bijvoorbeeld voldoende hun eigenheid behouden? Wordt hun zelfstandigheid voldoende gestimuleerd? Is de communicatie met familie goed? En kent het personeel haar bewoners inderdaad door en door?

Het onderzoek is gehouden in december 2017. We zijn erg blij dat daaruit blijkt dat iedereen het Gastenhuis zou aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen. Bewoners ervaren een hoge kwaliteit van leven door de persoonlijke aandacht, de nieuwe sociale contacten en de nabijheid van zorg. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Deze avond deelden we vooral ervaringen over het activiteitenaanbod.

Over activiteiten bleken namelijk de meest verschillende ideeën te bestaan. Wat is eigenlijk een activiteit, gezien vanuit het perspectief van onze bewoners? Ondernemen we wel genoeg met onze bewoners? Na druk met post-its in de weer te zijn geweest, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk drie soorten activiteiten zijn:

  • De ‘dagelijkse dingen’: het wekelijkse bezoek aan de markt om bloemen te kopen, helpen bij het opruimen van de was of het bereiden van de maaltijd, de tafels dekken, het glas naar de glasbak brengen of een boodschap doen in de supermarkt. Veel van deze dingen zijn voor onze bewoners niet meer vanzelfsprekend. Daarom begeleiden onze medewerkers hen daarbij en worden het activiteiten die bijdragen aan een zinvolle en fijne dag.
  • De activiteiten die we organiseren voor onze bewoners: bijvoorbeeld op creatief gebied (zoals schilderen of bloemstukken maken), op het gebied van beweging (zoals wandelen en het wekelijkse gymuurtje) of in de vorm van uitstapjes als een bezoek aan het park, de lammetjesboerderij of het museum.
  • De grote activiteiten waarbij ook familie van onze bewoners wordt betrokken: zoals film kijken in de bioscoop om de hoek, het jaarlijkse zomerfeest, een nieuwjaarsbijeenkomst met een high tea of een vakantieweek met diverse activiteiten buiten de deur.

Gelukkig konden we dan ook concluderen dat er heel veel activiteiten worden ondernomen! Maar uitgangspunt blijft natuurlijk dat het belangrijk is dat een activiteit aansluit bij iemands behoeften en interesses. Welke hobby’s heeft iemand nog of vroeger gehad? En hoe sluiten wij daar het beste op aan? Uitgangspunt moet altijd zijn: niets moet, maar er mag en er kan veel! De avond heeft ons uiteindelijk ook nieuwe ideeën voor activiteiten gebracht, waarmee we graag aan de slag gaan.

Communicatie

Wat voor familie ook erg belangrijk is, is dat ze voldoende inzicht hebben in de activiteiten waaraan iemand op een dag deelneemt. Uit het onderzoek bleek dat dit nog beter kan. Hierop hebben wij uitleg gegeven over ons digitale bewonersdossier Mextra waarin ook een dagboekfunctie zit. Binnenkort krijgen alle familieleden hier toegang toe zodat we die volop in gebruik kunnen nemen. Deze vorm van communicatie werd erg enthousiast ontvangen.