Positieve ontvangst plannen Gastenhuis Deurne

,
Het Gastenhuis Deurne wordt gerealiseerd in de voormalige LTS aan de Haspelweg. Vorige week presenteerden we de bouwplannen aan omwonenden tijdens een inloopavond. We mochten zo'n 50 belangstellenden verwelkomen.

Dialoog of klacht?

In onze Gastenhuizen hebben we een grote verantwoordelijkheid. We zorgen voor mensen en willen hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden. Dit kunnen we alleen doen als we ook écht naar ze kijken, naar ze luisteren en met ze praten. En als we hun opmerkingen en gevoelens ook écht serieus nemen.

2e groep zorgechtparen start opleidingstraject

Afgelopen donderdag startten vijf nieuwe zorgechtparen hun opleidingstraject. In totaal hebben zich nu tien koppels aan het Gastenhuis verbonden. Vijf van hen vindt u al terug op onze website. Voor de andere vijf laat het moment van naar buiten treden nog even op zich wachten.

Freek Gillissen verzorgt derde opleidingsdag zorgechtparen

Het Gastenhuis vindt het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dementie en samen te werken met academische centra. In dit kader verzorgde Freek Gillissen afgelopen week de derde opleidingsdag voor onze zorg(echt)paren.

Opleidingstraject zorg(echt)paren gestart!

Afgelopen vrijdag vond de kick-off van het opleidingstraject voor onze zorg(echt)paren plaats. We gaan dit traject in met vijf fantastische koppels.