Artikelen door Het Gastenhuis

Gewijzigd ontwerp Gastenhuis Oosterbeek

Vorig jaar, om precies te zijn op 16 juni, presenteerden wij de plannen voor Het Gastenhuis Oosterbeek tijdens een informatiebijeenkomst aan omwonenden. Als zorginitiatief kregen we een warme ontvangst en ook de nieuwbouwplannen werden door de buurt overwegend goed ontvangen. Maar de voorgenomen sloop van het pand stuitte bij diverse belanghebbende organisaties, vanwege haar historie, op grote bezwaren.

Verbouwing Dordrecht vordert gestaag

De verbouwing in Dordrecht vordert gestaag. Glas in lood ramen worden met zorg verwijderd om vervolgens in een atelier te worden gerestaureerd, ruimtes worden doorgebroken, het pannendak wordt gerestaureerd en bestaande spantliggers worden ondersteund. En dit is slechts een greep uit alle werkzaamheden die er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Dialoog of klacht?

In onze Gastenhuizen hebben we een grote verantwoordelijkheid. We zorgen voor mensen en willen hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden. Dit kunnen we alleen doen als we ook écht naar ze kijken, naar ze luisteren en met ze praten. En als we hun opmerkingen en gevoelens ook écht serieus nemen.

2e groep zorgechtparen start opleidingstraject

Afgelopen donderdag startten vijf nieuwe zorgechtparen hun opleidingstraject. In totaal hebben zich nu tien koppels aan het Gastenhuis verbonden. Vijf van hen vindt u al terug op onze website. Voor de andere vijf laat het moment van naar buiten treden nog even op zich wachten.