Artikelen door Evert de Groot & Geke Haasjes

In samenspraak kiezen voor Gastenhuis Vlijmen

Wonen en leven in Het Gastenhuis Vlijmen. Hoe dat er straks uit zal zien? Op 6 september spraken we erover met zo’n vijftig belangstellenden tijdens onze eerste informatieavond. Ook deze avond hebben we weer gemerkt hoe ingrijpend het proces is waar iedereen doorheen moet. De beslissing om te verhuizen naar een plek als het Gastenhuis neem je niet zomaar.

Bouwen aan Gastenhuis Vlijmen

Nu de fundering is gestort en de betonvloer gelegd, worden de contouren van het Gastenhuis in Vlijmen zichtbaar. De bouwplaats wordt nog met hekken afgeschermd. Aan de rand van de betonvloer staat een groot houten bord. Daarop wordt de komst van het Gastenhuis in woord en beeld aangekondigd.